Vertalingen

Graag volgende punten in acht nemen voor u uw documenten oplaad:


1. Ga na of alle informatie, vermeld in het te vertalen document, leesbaar is.
2. Schrijf uw naam (namen) zoals die gespeld moet worden (vb: Khalil Javadi of Khalyl Javady).
3. Handgeschreven teksten MOETEN leesbaar zijn.
4. Vermeld uw volledige naam en adres. U staat zelf in voor de legalisatie van uw vertaalde documenten bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent (Waar). De gelegaliseerde documenten kunnen ten vroegste 24 uren na de afgifte bij de rechtbank worden afgehaald. Indien u de tussenkomst van de vertaler wenst, wordt er bij de vertaling een supplement van 5 euro aangerekend.
5. U ontvangt uw vertaling per post pas na de betaling op BE74 9790 8335 2307. Vermeld altijd de naam van de opdrachtgever bij uw betaling.

De vertaling van de standaarddocumenten gebeurt in maximum 5 werkdagen na de
betaling én indien de hoger vermelde punten zijn gerespecteerd.

Twee manieren om uw documenten in te dienen:
1. Per post naar Baharak Bashar, Muinklaan 4, 9000 Gent.
2. Per e-mail naar info@vertaalperzisch.be . LET OP: de bestanden mogen niet groter zijn dan 25MB .


Tarieven
Identiteitskaart (niet gehuwd) 40 euro
Identiteitskaart (gehuwd) 50 euro
Identiteitskaart met uitleg + 10 euro
Rijbewijzen 40 euro
Huwelijks- of echtscheidingsakte 70 euro
Doorlopende teksten (een volle A4-pagina getypt 79 euro) 0.10 euro per woord
Puntenlijsten (universiteit/hogeschool) per pagina 70 euro
Standaard attesten 50 euro
Diploma's 50 euro