Tolken

Graag de volgende punten in acht nemen voor u uw aanvraag indient voor het tolken:

1. Tolkopdrachten worden enkel uitgevoerd na betaling van één uur prestatie op BE74 9790 8335 2307. De afrekening gebeurt na de uitvoering van de opdracht.
2. Na het eerste uur wordt verder per halfuur aangerekend.
3. Indien na de verplaatsing van de tolk blijkt dat de tolkopdracht niet kan doorgaan, worden er alsnog één uur tolkprestatie én verplaatsingskosten aangerekend.
4. De annulering van een tolkopdracht dient te gebeuren ten laatste 24 uur voor de afgesproken datum. Zoniet wordt één uur tolken aangerekend aan de cliënt.


Tarieven

Per uur aangerekend 45 euro per uur
Kilometervergoeding 0,60 euro per kilometer